Bodø kirkelige fellesråd Påmeldinger > Vigsel

Forespørsel om vigsel

Informasjon om vigsel i Bodø

Hvis dere ønsker vigsel i en av følgende kirke, ta kontakt med kirkekontoret på
telefon 755 00 300.

  • Tverlandet kirke
  • Skjerstad kirke
  • Misvær kirke
  • Landegode kirke
  • Bliksvær kirke
  • Helligvær kirke
  • Givær kirke

De øvrige av våre kirke benytter du bare skjema for påmelding på venstre side.

PS. Hvis dere har gjort avtale med egen prest for tidspunkt eller sted, skriv dette i kommentarfeltet når dere er inne i bestillingsskjemaet.

 

Viktig informasjon til det vordende brudeparet!

Betaling for leie av kirke
Hvis dere bor utenfor Bodø kommune må dere betale for leie av kirken og kirkemannskap (kirketjener og organist). Avgiften er på kr 5350,-.
Hvis en eller begge har hatt folkeregistrert adresse i Bodø i løpet av de siste 10 årene bortfaller denne avgiften. Gi beskjed til kirkekontoret.

Akkompagneringsavgift
Hvis dere ønsker at organisten skal spille i forbindelse med solosang - eller annen medvirkning utover det som inngår i en vanlig vigsel - skal det betales en avgift på kr 460,- pr time og minimumssats kr 590,-.

Husk også å gå inn på www.skatteetaten.no og bestille vigselspapirer (prøvingsattest og forlovererklæring).
Både brud og brudgom skal fylle ut skjemaet Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene. Forloverne fyller ut Forlovererklæring.
Papirene sendes så tilbake til skatteetaten for behandling. De utsteder så en prøvingsattest som kirkekontoret i Bodø må ha i god tid før vielsen. Dere kan krysse av for at papirene skal sendes direkte til oss (vigsler);

Soknepresten i ........... kirke
Storgata 29
8006 Bodø


NB! Vigselpapirene må ikke være datert eldre enn 4 måneder på vigselstidspunktet. Så ikke send inn til skatteetaten for tidlig.

Presten vil ta kontakt for å avtale samtale med dere i forkant av vielsen. Dette kan være at dette ikke skjer før ca en uke før vigselen finner sted.
I sommersesongen vil prest bli satt opp først når ferielistene foreligger.

Hvis dere ønsker å endre vigselstidspunktet må dere ta kontakt med kirkekontoret i Bodø.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort