Forespørsel om vigsel

Informasjon om vigsel i Bodø

Hvis dere ønsker vigsel i en av følgende kirke, ta kontakt med kirkekontoret på
telefon 755 00 300.

  • Tverlandet kirke
  • Skjerstad kirke
  • Misvær kirke
  • Landegode kirke
  • Bliksvær kirke
  • Helligvær kirke
  • Givær kirke

De øvrige av våre kirke benytter du bare skjema for påmelding på venstre side.

Husk også å gå inn på www.skatteetaten.no og bestille vigselspapirer (prøvingsattest og forlovererklæring). Be da om at disse sendes til kirkekontoret i Bodø på følgende adresse; Storgata 29, 8006 Bodø.

NB! Vigselpapirene må ikke være datert eldre enn 4 måneder på vigselstidspunktet.