Informasjon


Orientering om bryllup

Velg ønsket dato og kirke for bryllup.
Dersom du ikke finner ønsket dato er den allerede opptatt eller ikke satt opp mulighet for bryllup den dagen.
Etter at dato og kirke for bryllup er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg har en tidligere registrering", og oppdatere personlig innhold.

OBS!
Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Ønsker du annen dato for bryllup enn det du finner på våre hjemmesider, ta kontakt med sokneprest i den kirken dere ønsker å ha bryllup.
Dersom du ønsker å endre bryllupsdato etter at dere har fått bekreftet denne, må dere ta kontakt med oss.

Innsamlet data i forbindelse med forespørselen blir lagret og benyttet så lenge det er behov i henhold til
retningslinjer for slike henvendelser.